PRototip

Blog o kriznom menadžmentu, menadžmentu događaja, komunikologiji, odnosima s javnošću, TED/TEDx konferencijama…

Deset inspirativnih citata o javnom nastupu

Image courtesy of Ambro / FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of Ambro / FreeDigitalPhotos.net

Javni nastup se uči i vežba. Šta vam citati o njemu mogu ponuditi? Oni vam mogu biti motivacija da izdržite kada se budete susretali sa preprekama u radu. Mogu vas inspirisati da postanete bolji govornik. Pored toga, mogu vam pomoći da održite pažnju vašoj publici.

1. “Ako ne umete da komunicirate, odnosno da govorite pred drugim ljudima i pridobijete ih za svoje ideje, vi zapravo odustajete od svog potencijala.” – Warren Buff

2. “Niko se nikada nije žalio što je govor bio kratak.” – Ira Hayes

3. “Na svetu postoje samo dva tipa govornika. Prvi su nervozni, a drugi su lažljivci.” – Mark Twain

4. “Potreban je jedan sat pripreme za svaki minut prezentacije.” – Wayne Burgraff

5. “Najdragocenije stvari u govoru su pauze.” – Sir Ralph Richardson

6. “Ljudi mogu zaboraviti šta ste rekli, ali nikada neće zaboraviti kako su se osećali nakon vašeg govora.” – Carl W. Buechner

7. “Saznajte šta ih noćima drži budnim i ponudite im nadu. Vaša tema mora biti odgovor na njihove strahove.” – Gerald C. Myers

8. “U prezentaciji ili govoru manje znači više.” – Stephen Keague

9. “Samo pripremljen govornik zaslužuje samopouzdanje.” – Dale Carnegie

10. “Govornik koji priča o tome čemu ga je život naučio uvek održi pažnju slušalaca.” – Dale Carnegie

Ne zaboravite da svaki citat priča svoju priču. U toku vašeg javnog nastupa pričajte priče. Publika ih voli. Ako ih ne pričate, slušaoci će možda uživati u vašem govoru, ali će on vrlo brzo biti zaboravljen.

Postavite komentar »

Neverbalna komunikacija u različitim poslovnim situacijama [Infografik]

neverbalna-komunikacija-u-razlicitim-poslovnim-situacijama

Ne postoji druga šansa za prvi utisak. Kada upoznajete neku osobu, bez obzira da li je u pitanju razgovor za posao, poslovno pregovaranje, upoznavanje sa kolegama i koleginicama, prvi utisak je od presudnog značaja i formira se u prvom minutu. Danas se dosta piše o ulozi i značaju neverbalne komunikacije u poslovnom okruženju. Međutim, ono što mnogi zaborave da vam kažu jeste da je NIKADA ne tumačite izvan konteksta. Ako je tumačite mimo konteksta na dobrom ste putu da napravite greške u tumačenju, a neke vas mogu koštati posla ili opstanka kompanije. U poslovnim situacijama reči su te koje su očiglednije i kojima prvobitno ubeđujete. Govor tela je manje očigledan, ali igra ključnu ulogu u tumačenju toga šta misli druga strana. Vaši gestovi i pokreti mogu ohrabriti klijente da vam veruju, ukazati kolegama da se (ne)slažete sa njihovim stavovima, naglasiti određene delove vaše prezentacije…

U nastavku možete pogledati zanimljivu Gengo Infografiku koja ilustruje značaj govora tela u različitim poslovnim situacijama. Takođe, imate i objašnjenja kako da se ponašate u tim situacijama ako želite uspešan ishod. Naravno, ne zaboravite da se navedeno ne može primeniti u istim poslovnim situacijama različitih kultura. 

Gengo_body_language

1 Komentar »

Reputacija kroz verovanje, emocije i aktivizam – PRilika 2013

Photo by Sonja Konakov Svirčev

Photo by Sonja Konakov Svirčev

Drugi dan 5. Međunarodne konferencije o odnosima s javnošću – PRilika 2013 započeo je World Cafe radionicom na temu “Upravljanje reputacijom”. Voditeljka radionice bila je Sonja Konakov Svirčev u saradnji sa kolegama: Ivanom Jakšićem, Marijetom Lazor, Tamarom Bekčić, Draganom Rotar, Danijelom Lalić i Ninom Elezović.

Prvo predavanje održao je Peđa Ašanin Gole, predavač na Fakultetu za primenjene poslovne i društvene studije u Mariboru i počasni član DSOJ-a. Tema njegovog predavanja bila je “Reputacija u odnosima s javnošću: olako šamaranje ozbiljnim teoretskim konceptima”. U svom izlaganju Peđa je istakao da je ugled veoma važna poslovna kategorija i da nestručno baratanje PR-om može dovesti do urušavanja ugleda onoga koga predstavlja. Da bismo mogli da raspravljamo o ugledu moramo imati tačnu predstavu šta je identitet, imidž i reputacija. Ugled je vrednosno neutralan, odnosno on predstavlja vrednosnu ocenu organizacije i njega organizacija ili ima ili nema. Ugled je, kao i imidž, predstava o nekim karakteristikama. On je posledica dobrog poslovanja, ali se može i zloupotrebiti, odnosno njime se može manipulisati i tu počinje problem za odnose s javnošću. Stručno vođen PR doprinosi organizaciji na dva načina: smanjenjem troškova poslovanja i povećanjem profita.

Christophe Ginisty, IPRA President 2013, predstavio je svoje viđenje i shvatanje reputacije kroz temu “Značaj fenomena mase za upravljanje reputacijom: verovanja, emocije i aktivizam”. Prema njegovim rečima PR struka je tokom vremena evoluirala, pa se tako i definicija i shvatanje odnosa s javnošću menjalo. Danas je nesporan uticaj digitalnog sveta i svi smo na neki način prisutni na društvenim mrežama. Tako je i sa PR-om i komunikacijama, samo što oni nisu postali “digitalni”, već društveni, a to predstavlja veliku razliku. Kada posmatramo fenomen “sentimentalne mase” i savremenu strategiju PR-a dolazimo do zaključka da su im zajednička tri elementa: verovanje, emocije i aktivizam. Međutim, da bi odnosi s javnošću zaista bili “društveni” moraju biti zasnovani na sledeća četiri stuba:

  1. monitoring, osluškivanje i analiza konverzacije u realnom vremenu,

  2. pridobijanje i održavanje poverenja etičkim postupanjem i transparentnošću,

  3. angažovanjem u konverzaciji radi očuvanja visokog nivoa poverenja i

  4. spremnosti da se brzo reaguje u svakoj situaciji, naročito u kriznoj. 

Krizne situacije su odraz svakodnevnice, a u njima je često veliki problem to što lideri ili CEO “ne mare” za postojeći problem ili situaciju. Ako ste pogrešili, ponašajte se ljudski i izvinite se. Nemojte ignorisati ljude ili situaciju. Takođe, nije dovoljno da ljudima izvinjenjem kažete da su u pravu. Pokažite svojim delima da brinete, da vam je stalo. Suština nije u tome da budete samo prisutni na društvenim mrežama da biste izgradili dobru reputaciju, već u tome da zaista budete društveni, da uvek saslušate i komunicirate sa svojim ciljnim javnostima.

Photo by Snežana Subotić

Photo by Snežana Subotić

Drenislav Žekić, PR konsultant iz Hrvatske, svoje izlaganje na temu “O nama je reč” započeo je odlično studijom slučaja o ugledu i reputaciji na primeru Njujorka u periodu od 1994. do 1996. godine i načinu kako se ovaj grad izborio sa visokom stopom kriminala i od jednog opasnog grada postao jedna od omiljenih destinacija turista. “Odnosi s javnošću se ne grade po receptu. U njima nema univerzalnog rešenja. Važni su analiza, planiranje, inspiracija… Nemojte zaboraviti da odnosi s javnošću i komunikacija nisu tečaj za kuharicu.”, istakao je Drenislav. Brojke koje dobijamo različitim istraživanjima jesu bitne, ali ne možemo sve prikazati brojkama. U rešavanju pojedinih problema moramo uključiti i lično iskustvo. Donosioci odluka, u različitim sferama, moraju se dovesti u situacije koje zaposleni ili građani svakodnevno proživljavaju da bi reagovali adekvatno. No, odgovornost nije samo na njima. Ona je delom i na građanima, zaposlenima u kompanijama… Prema tome, ključ svakog rešenja ili neuspeha su ljudi. Ako želimo adekvatnu reakciju ljudi, onda moramo ulagati u njih i njihovo obrazovanje. Tačno je da reputacija donosi kapital, ali to ne znači da je prati ugled. Ugled se dugo gradi, ali se vrlo brzo može i izgubiti. Zato je veoma bitno da se u svakoj situaciji ponašamo ljudski. 

Poslednje predavanje na ovogodišnjoj konferenciji održao je Saša Blažeković, brend konsultant Sinergie, koji je izlagao na temu “Brending destinacija i reputacija”. On je na početku predavanja objasnio da se danas brend u opštoj populaciji pogrešno shvata i da brend nije logo, vizuelni identitet, niti proizvod, već je naš doživljaj istog. Da bismo shvatili šta je brend moramo ga sagledati kroz tri elementa: proizvod/uslugu, ljude koji ga predstavljaju i način komuniciranja. Svaka država koja želi da stvori nacionalni imidž, to može učiniti kroz sledećih 6 kanala:

  • turističku promociju i iskustva ljudi iz prve ruke,

  • izvozne proizvode s oznakom porekla,

  • političke odluke vlade države o kojima izveštavaju strani mediji,

  • način na koji država dolazi do ulaznih ulaganja, regrutacijom stranih talenata i studenata i prisutnošću stranih kompanija u državi,

  • kulturne aktivnosti i kulturnu razmenu i

  • same državljane, naročito kroz medijske i sportske zvezde, ali i kroz opštu populaciju.

Brendiranje neke destinacije ili lokacije se najuspešnije vrši uključivanjem sledećih elemenata: turizma, investicija, kulture i obrazovanja, ljudi, državne uprave i privatnog sektora. Na kraju predavanja prisutnima je predstavljena i studija slučaja brendiranja Istre.

Photo by Snežana Subotić

Photo by Snežana Subotić

Kraj drugog dana, ali i same konferencije, bio je posvećen panelu pod nazivom “Reputacije država regiona”, čiji je moderator bio Zoran Stanojević. Učesnici panela su bili: prof. dr Ana S. Trbović (dekanesa Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju i posebna savetnica ministra privrede Srbije), Dragan Močević (generalni direktor Prime Communications), Peđa Ačanin Gole ( predavač na Fakultetu za primenjene poslovne i društvene studije u Mariboru i počasni član DSOJ-a), Saša Blažeković (brend konsultant, Sinergie) i Miloš Đajić (predsednik Upravnog odbora Centra modernih veština).

Postavite komentar »

%d bloggers like this: