PRototip

Blog o kriznom menadžmentu, menadžmentu događaja, komunikologiji, odnosima s javnošću, TED/TEDx konferencijama…

Deset inspirativnih citata o javnom nastupu

Image courtesy of Ambro / FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of Ambro / FreeDigitalPhotos.net

Javni nastup se uči i vežba. Šta vam citati o njemu mogu ponuditi? Oni vam mogu biti motivacija da izdržite kada se budete susretali sa preprekama u radu. Mogu vas inspirisati da postanete bolji govornik. Pored toga, mogu vam pomoći da održite pažnju vašoj publici.

1. “Ako ne umete da komunicirate, odnosno da govorite pred drugim ljudima i pridobijete ih za svoje ideje, vi zapravo odustajete od svog potencijala.” – Warren Buff

2. “Niko se nikada nije žalio što je govor bio kratak.” – Ira Hayes

3. “Na svetu postoje samo dva tipa govornika. Prvi su nervozni, a drugi su lažljivci.” – Mark Twain

4. “Potreban je jedan sat pripreme za svaki minut prezentacije.” – Wayne Burgraff

5. “Najdragocenije stvari u govoru su pauze.” – Sir Ralph Richardson

6. “Ljudi mogu zaboraviti šta ste rekli, ali nikada neće zaboraviti kako su se osećali nakon vašeg govora.” – Carl W. Buechner

7. “Saznajte šta ih noćima drži budnim i ponudite im nadu. Vaša tema mora biti odgovor na njihove strahove.” – Gerald C. Myers

8. “U prezentaciji ili govoru manje znači više.” – Stephen Keague

9. “Samo pripremljen govornik zaslužuje samopouzdanje.” – Dale Carnegie

10. “Govornik koji priča o tome čemu ga je život naučio uvek održi pažnju slušalaca.” – Dale Carnegie

Ne zaboravite da svaki citat priča svoju priču. U toku vašeg javnog nastupa pričajte priče. Publika ih voli. Ako ih ne pričate, slušaoci će možda uživati u vašem govoru, ali će on vrlo brzo biti zaboravljen.

Postavite komentar »

Debata – razgovorni konflikt

Debata je retorička vrsta razmene mišljenja (dva suprotstavljena mišljenja), gde svaka strana ima jednako pravo da iznese svoje argumente. Cilj debate nije da se argumentima, koje zastupamo, uveri sagovornik, već publika. Publika je ta na koju želimo da utičemo da prihvati naš stav i deluje u skladu sa njim.
Debata je bazirana na zakonima logike i upućuje nas na kritičko promišljanje zarad donošenja što objektivnijeg zaključka.debata
Ljude debata često asocira na politiku, ali njena primena je znatno šira. Svoj put je pronašla u obrazovanju, menadžmentu, šou biznisu…
U svakom slučaju, korisna je zbog toga što:
– razvija nenasilan vid komuniciranja,
– razvija kritički i kreativan način razmišljanja,
– razvija sposobnost aktivnog slušanja,
– omogućava prevazilaženje predrasuda,
– razvija govorničke veštine,
– razvija toleranciju prema drugačijem mišljenju…
Postoji više stilova “bitke rečima” kao što su: američki parlamentarni, britanski parlamentarni, Karl Popper… Stilovi se razlikuju u formi i redosledu nastupa debatanata, kao i u vremenu za repliku koje isti imaju na raspolaganju. Takođe, prilikom debatovanja formiraju se dva tima: afirmacijski i negacijski. Afirmacijski tim brani zadatu tezu, dok je negacijski tim protiv nje. Važno je da svaki tim ima isti broj članova. Svaka debata ima svoja pravila, a najbolje ih je uočiti na primeru debatnih takmičenja. Ovo su neka pravila Karl Popper formata:
– teza debate se određuje najmanje mesec dana pre sučeljavanja ( Da bi se adekvatno debatovalo učesnici se moraju pripremiti. Priprema podrazumeva čitanje odgovarajuće literature koja se odnosi na postavljenu tezu i konsultovanje stručnjaka u oblasti o kojoj će biti reči u debati.),
– svaka ekipa ima po tri člana (Svaki član ima jasno definisanu ulogu, zavisno od pozicije u timu.),
– debata podrazumeva 6 govora i 4 unakrsna ispitivanja (Prvi govornici imaju oko 6 minuta za izlaganje, dok preostali imaju oko 5 minuta. Unakrsna ispitivanja traju oko 3 minuta. Govori se izlažu u stojećem stavu. Čitanje govora je strogo zabranjeno. Za vreme trajanja debate nisu dozvoljena prekidanja, osim ako nije isteklo vreme. Debateri ne smeju biti agresivni u svom nastupu i moraju poštovati svoje sagovornike.),
– svaki tim ima oko 8 minta za razmišljanje tj. međusobno dogovaranje (Ovo vreme se ne može koristiti tokom govora ili unakrsnog ispitivanja.),
– nakon završenih izlaganja i unakrsnih ispitivanja sudije donose odluku o pobedniku debate (Broj sudija je uvek neparan. Pobeđuje ona ekipa koja dobije više glasova. Nakon glasanja, sudije usmeno obrazlažu svoju odluku.).
debata
Prilikom debatovanja jako je bitno da se sagovornik aktivno sluša. Ukoliko sagovornika ne slušate pažljivo nećete biti u mogućnosti da ga demantujete i iznesete protivargumente. Osim aktivnog slušanja obratite pažnju i na to kakav će biti vaš javni nastup.
Svakome ko želi da se oproba u ovoj oblasti preporučujem da se uključi u rad debatnih klubova, koji postoje na skoro svim fakultetima društvenog usmerenja (Pravni fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Fakultet političkih nauka, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet…).

Postavite komentar »

%d bloggers like this: